محمود فکری
5 سال پیش
محمود فکری
انسانها ك عقل دارن خيلي راحت گول ميخورن چه برسه به درختان تا يه ذره گرماي دروغين هوا رو ديدن شروع كردن به شكوفه دادن غافل از اينكه هوا دوباره سرد ميشه وتمام شكوفه ها ميريزن. اينم از درخت گوجه سبز حياط خونمون جويبار
;