محمود فکری
4 سال پیش
محمود فکری
اين همه بي توجهي در شان تيم نساجي مردم مظلوم قائمشهر و بازيكنان با غيرت نساجي نيست نساجي اي اميد شهر خسته وخاموش با تمام وجود براي سربلنديت تلاش خواهيم كرد. جناب اقاي دكتر ربيعي فلاح استاندار محترم استان مازندار لطفا نگاه ويژه به اين تيم با سابقه ومردمي داشته باشيد.. سپاسگزارم
;