محمود فکری
4 سال پیش
محمود فکری
از بركت مديريت قوي توليدات داخلي ك نابود شد و ورود كالاهاي خارجي ازاد. شايد روزي بواسطه ورود فرهنگ خالكوبي بر روي بدن ورودخون خارجي هم رواج پيدا كنه وعده اي سود كلان به جيب مبارك بزنن. امروز سوم محرم اهدا خون به نيت سالار شهيدان
;