مسعود ابراهیم‌زاده
ba dadashe golam farshad. ishala k farda tiraxtor mibare va farshadam gol mizane. ??????
;