مسعود ابراهیم‌زاده
ba hamid khan dash ali va khodam ????
;