مسعود ابراهیم‌زاده
هميشه رو به نور بايست تا تصوير زندگي ات سياه و سفيد نيفتد. هميشه خودت را نقد بدان تا ديگران تو را به نسيه نفروشند . سعي کن استـاد تغيير باشي نه قـــــرباني تقدير، در زندگيت به کسي اعتـماد کن که به اون ايمان داري نه احساس . هرگز به خاطر مردم تغيـير نکن، اين جماعت هرروزتــو را جورديگر مي خواهنـــد. مردم شهري که همه در آن مي لنگند به کسي که راست راه مي رود مي خندند.
;