مهدی دغاغله
2 سال پیش
مهدی دغاغله
گاهي گمان نميکني ولي خوب ميشود .گاهي نميشود نميشود که نميشود .گاهي گدايي گدايي بخت با تو يار نيست. گاهي تمام شهر گداي تو ميشود. خدايا بابت تمام داده و ندادهات شکر????????????
;