مهدی دغاغله
6 سال پیش
مهدی دغاغله
همه لحظه ها زيبا هستند، فقط تو بايد پذيرا و تسليم باشي. همه لحظه ها نعمت اند، فقط تو بايد قادر به ديدن باشي. همه لحظه ها ميمون و مبارکند اگر تو با حق شناسي عميق بپذيري، هرگز هيچ چيز عيب نخواهد کرد.?????????????????
;