مهدی دغاغله
6 سال پیش
مهدی دغاغله
گر پادشاه عالمي بازم گداي مادري . تولدت مبارك قربونت برم مادر صد سال زنده باشي فدات شم.
;