مهدی امیرآبادی
#موتورسنگين . سلامتيِ موتور . . . چون اگهِ خوردي زمين باهات زمين ميخوره . ‌. . نه رفيقا?ي امروزي کهِ ميخا?ن ، زمين خُوردنتو ببينن . . ‌!! سلامتي همه عشق موتورا
;