مهدی امیرآبادی
درخت ، هويت پنجره هاست جوانه ، شعر درخت است و غنچه ، معني عشق . . . روز درختکاري مبارک??????????#درختکاري #کاميشا_اميرآبادي #اکسيژن#استقلال #مهدي_اميرآبادي
;