مهدی امیرآبادی
تقدير و تشکر از مجموعه فرهنگي ورزشي هما مخصوصا عليرضا بابايي و پژمان آينده وهادي کاشاني وشهرداري منطقه? که فرهنگ تقدير از پيشکسوتان در قيد حيات را انجام دادند مراسم تقدير از حميد عليدوستي (اولين مربي که دربزرگسالان سن?? سالگي ازمن بازي گرفت??)ممنون از اسطوره باشگاه هما تولدت مبارک مربي با کلاس????????????#مهدي_اميرآبادي #حميد_عليدوستي #مرتضي_فنوني_زاده #محمد_پنجعلي #ناصر_محمدخاني #رضا_رجبي
;