مهدی امیرآبادی
من نبودم و تو بودي ، بود شدم و تو تمام بودنت را به پايم ريختي ، حالا سالهاست که با بودنت زندگي مي کنم ، هر روز، هر لحظه، هر آن و دم به دم هستي . … ببخش که گاهي آنقدر هستي که نمي بينمت ، ببخش تمام نادانيها و نفهمي ها و کج فهمي هايم را، اعتراض ها و درشتيهايم را ، و هر آنچه را که آزارت داد . دستانت را مي بوسم و پيشانيت را ، که چراغ راه زندگيم بودي و هستي و خواهي بود ، خاک پايت هستم تا هست و نيست هست . به حرمت شرافتت مي ايستم و تعظيم مي کنم (از طرف کاميشا واسه بابامهدي??) #مهدي_اميرآبادي #دختر #پدر #پدر_دختري #دختر_بچه #کاميشا_اميرآبادي #روز_پدر #عشق #فرزند #عاشقانه #دخترم_برکت_زندگيم #استقلال #آبي??
;