مهدی امیرآبادی
بايد بگذرد و ميگذرد تا بفهمي بيشتر غصه هايي که خوردي نه خوردني بود نه پوشيدني ! فقط دور ريختني بود …! و چقدر دير مي‌فهميم که زنــدگـي همين روزهايي‌ست که منتظـر گذشتنش هستيم …! هميشه به ياد داشته باشيم و فراموش نکنيم ، “مقصد”، هميشه جايي در “آخر مسير” نيست! “مقصد” لذت بردن از قدم‌هايي‌ست، که برمي‌داريم #بازي_خيرخواهانه_فوتبال #سيل #سازمان_ورزش_شهرداري_تهران #دوستان_قديمي #مهدي_اميرآبادي #سيروس_دين_محمدي #رضا_حسن_زاده #محمد_مومني #مهدي_هاشمي_نسب#بهنام_ابوالقاسم_پور #اسماعيل_هلالي#استقلال
;