مهدی امیرآبادی
5 سال پیش
مهدی امیرآبادی
#براي همين يکي که تا ديروز برات "دوست" بود ميشه يه خاطره يا يه هم بازى قديمي بعد اوني که سالها هم بازى قديميت بود برات ميشه "دوست "#20 سال رفاقت#از تيم ملى نوجوانان#از سال 74#
;