مهدی امیرآبادی
5 سال پیش
مهدی امیرآبادی
###هر کودکي يک هنرمند است ، مساله مهم "هنرمند ماندن" است ###اولين المپياد دانش اموزان ايران رامسر###موفقيت از قدمهاى كوچكى كه به سمتش بر مى دارى ساخته ميشود###+++++++++صبحتان پر از انرژى مثبت##
;