مهدی امیرآبادی
5 سال پیش
مهدی امیرآبادی
##?????????? آخرين پنجشنبه سال است يک دانه شمع يک شيشه گلاب و يک سبزه چه خانه تکاني ساده اي دارند رفتگان روحشون شاد و يادشون گرامي #??????????
;