مهدی امیرآبادی
5 سال پیش
مهدی امیرآبادی
###هفت سين امسال ??سايه خدا بر سرتون ??سلامتى بر وجودتون ??سر سبزى در خانه هاتون ??سخاوت خدادر مال تون ??سرنوشت نيكودر عمرتون ??سبد سنبل در دستتون ??سيب خنده رو لباتون الهى پاك شدن گناهانمون،نرمى قابها،بر طرف شدن غمها را براى همه ارزو دارم#سال1395مبارك #??????????????????????????????
;