مهدی امیرآبادی
5 سال پیش
مهدی امیرآبادی
1نشست خوب بين رييس سازمان ورزش اقاى رضايي وعلى دايي وابولقاسم پور ومومنى وحسن زاده و خودم وسيد على وخسروى از داوران خوب فوتبال و اقاى پور قاسم و جالب اينجاست كه اين افتخار را داشتم در كنار اين دوستان فوتبال بازى كردم و هم تيميام بودن يادش بخير#??????#ممنون از خداوند بزرگ ومهربان###
;