مهدی امیرآبادی
4 سال پیش
مهدی امیرآبادی
###خدايا قسمت مي دهم هر لحظه کمکم کني تا نفسم را به قربانگاه درگاهت عرضه کنم و تو قرباني شدن و نلرزيدن و نلغزيدن را عنايت فرما. *عيد سعيد قربان همه مردم عزيز مبارك*فردا برنامه نود اين هفته فكر كنم ديدنى باشه مرسى از همه كه زحمت كشيدن براى ضبط اين برنامه###??????
;