مهدی امیرآبادی
4 سال پیش
مهدی امیرآبادی
#چون فاطمه مظهر صفات يکتاست انوار خدا ز روي زهرا پيداست همتاي علي و در جهان بي همتا زهراست محمّد و محمّد زهراست شهادت حضرت فاطمه تسليت#??
;