مهدی رحمتی
9 ماه پیش
مهدی رحمتی
با ? تساوي اخير تيم استقلال، بعضي‌ها سرحال شدند! طوري که بعد از ? گل‌ها و ? گل‌ها صدايشان در نيامد اما حالا که نبرديم فکر مي‌کنند وقتش رسيده پيج‌هاي وابسته به خودشان را فعال و حملات را شروع کنند. اين رفتارها بيش از هر چيز حقارت و ذات پليد آنها را يادآوري مي‌کند. درباره اتفاقهاي روز جمعه به چند نکته بايد اشاره کنم: ?- بعد از بازي اولين کسي بودم که به سيدحسين تبريک گفتم و باز هم به او تبريک مي‌گويم. خوشحالم که به اين رکورد ارزشمند دست يافته و اميدوارم همين روند خوب را ادامه بدهد. ?- همانقدر که براي حسيني خوشحال شدم، بايد براي علي قرباني ناراحت باشم. ما بازيکنان در کنار هم زندگي ميکنيم و بين ما روابط عاطفي شکل مي‌گيرد. مشکلات و دردها و غمهاي همديگر را مي‌دانيم و نمي‌توانيم به اتفاقي که رخ داد، بي تفاوت باشيم. ?- هوادار البته حق اعتراض دارد اما به عنوان کسي که نزديک به ?? سال از نزديک محيط ورزشگاهها را تجربه کرده، احساس مي‌کنم مردم ما اين روزها بيش از گذشته کم طاقت و بي حوصله شده‌اند. آنها عصباني هستند و شايد استاديوم و بازيکنان بهانه‌هايي براي تخليه همه فشارهايي باشد که در حال تحملش هستند. ?- فرهنگ ?? ساله باش
;