مهدی رحمتی
6 سال پیش
مهدی رحمتی
مردي كه هيچ وقت عوض نشد. يه مرد، كسي كه تو 18-19 سالگي باهاش آشنا شدم اما بعد گذشت اين همه سال حتي يك ذره هم اخلاقش عوض نشد و هنوز همون حسين آقايي بود كه مي شناختم
;