مهدی رحمتی
6 سال پیش
مهدی رحمتی
مرتضي عزيز بود و عزيز خواهد ماند. امشب به نيت و نيابت از تو ميرم مشهد، ارزوم اينه كه خدا و امام رضا(ع) زيارت امشب رو از من قبول كنن، چون اين تنها هديه منه كه ميتونم بدرقه راهت كنم. تا ابد در قلب ما جاودانه خواهي ماند.
;