مهدی رحمتی
10 ماه پیش
مهدی رحمتی
از اينکه ديگه هرروز نميبينمت واقعا ناراحتم ولي خوشحالم بخاطر تصميمت ، ايمان دارم موفق ميشي و به چيزي که ميخواي و دنبالشي ميرسي. ممنون که تواين همه سختي کنارم بودي . برات ارزوي موفقيت و خوشبختي ميکنم ودعا ميکنم خدا تو اين مسيري که انتخاب کردي کمکت کنه برادر?? @sinaa.z
;