مهدی رحمتی
5 ماه پیش
مهدی رحمتی
پروردگار دوست داشتني من ؛ کسي که تو ناجي او باشي هيچ غصه‌اي نخواهد داشت ... پس بر من منت بگذار و ناجي دل بي‌پناهم باش اي مهربان‌ترين پناهگاه بندگان ...
;