مهدی رحمتی
4 سال پیش
مهدی رحمتی
بهترين مربي، بهترين دوست ، ياروياوري كه تو اين چند سالي كه فوتبال بازي كردم خيلي چيزها يادم داد ، هم فني و هم اخلاقي. ممنونم براي تمام سالهايي كه كنارم بودي، اميدوارم در ادامه راه زندگي در كنار خانواده خوش و خرم باشي. هيچوقت زحماتي رو كه برام كشيدي رو فراموش نميكنم. دوست دارم حميد بابا????????????????????????????????????????
;