مهدی رحمتی
5 سال پیش
مهدی رحمتی
اهداف و اقدامات کوچک شايد شما را سريع به نتيجه برساند اما چيز زيادي را عايدتان نخواهد کرد. تنها برنامه هاي بزرگ و دراز مدت است که نتايج مهم و چشمگيري به ارمغان خواهد آورد. بايد صبور بود, عجله نکنيد. گاه به سالها انتظار نياز است تا آنچه راکه مي خواهيد بدست آوريد. هيچ راه صد ساله اي يک شبه طي نمي شود. موفقيت حاصل انجام کارهاي متهورانه است. اما لحظاتي در زندگي پيش مي آيد که بهترين کار, کاري انجام ندادن است.بايد تمام انرژي و قدرتمان صرف آن شود تا اقدامي صورت نگيرد. فقط بايد منتظر بود تا نتايج اقداماتمان راببينيم. اگر چه يک شبه به موفقيت رسيدم اما همين شب سي سال به درازا کشيد. دوستان عزيز تيم جوان نياز به حمايت داره، هم با حضور در ورزشگاه هم در صفحات مجازي. لطفاً، خواهشاً به كسي بي احترامي و فحاشي نكنيد و دل كسي رو نشكونيد. با تشكر??????
;