مهدی رحمتی
4 سال پیش
مهدی رحمتی
معمولا موفقيت ها به نام افراد جلوي صحنه ثبت ميشه و سند مي خوره اما هميشه پشت هر موفقيتي هستند افرادي كه بي ادعا و متواضعانه براي موفقيت گروه تلاش مي كنند . در اين مدتي كه مصدوم هستم تيم پزشكي استقلال براي بهبودي مصدوميتم سنگ تمام گذاشتند كه بايد از تلاش و همت دكتر دوست داشتني استقلال يعني امين نوروزي عزيز و همكارانش در كلينيك استقلال مخصوصا خانم محمدي تشكر ويژه كنم . انشاا... بزودي با بهبودي كامل بتونم به تمرينات برگردم و به تيم محبوبم كمك كنم .??
;