مهدی رحمتی
4 سال پیش
مهدی رحمتی
از همه شما عزيزان سپاسگزارم،از شما كه بعد از دربي با كامنت هاي مختلف از تيم استقلال و من حمايت كرديد .همچنين تشكر مي كنم از تك تك هواداراني كه ديروز به ورزشگاه آزادي آمده بودند.درباره لطف و محبت تان هر چه بنويسم،كم نوشتم.ورزشگاه آمدن در چنين مسابقه هايي،آن هم بعد از ماجراهاي هفته قبل خيلي معرفت مي خواهد.خيلي بزرگواري مي خواهد و شما با حضور خود سنگ تمام گذاشتيد.از خدا فقط يك چيز مي خواهم.اينكه بتوانيم در آخر فصل دل شما را شاد كنيم.اميدوارم ساير هواداران عزيز و دوست داشتني استقلال هم بعد از مسابقه ديروز تصميم گرفته باشند كه دوباره ورزشگاهها را با پرچم آبي پُر كنند.استقلالي هاي تهران،قم و خرمشهر حتما اين كار را خواهند كرد،مطمئنم
;