مهدی رحمتی
5 سال پیش
مهدی رحمتی
يك فصل خوب رو از نظر فني گذروندم . در اين سال كه مشكلات زيادي داشتم حسين اقاي ترابپور بعنوان مربي و برادر بزرگم خيلي برام زحمت كشيد . در سرما و گرما هميشه يك ساعت زودتر از تيم تمرينات رو شروع مي كرديم و با تمام وجود برام زحمت كشيدي. حسين اقاي عزيز بابت همه زحماتي كه برام كشيدي از شما ممنونم و براتون ارزوي سلامتي و موفقيت دارم .
;