مهدی رحمتی
4 سال پیش
مهدی رحمتی
رفاقت و معرفت تو خونته ، انشالله زود خوب ميشي و دوباره تو زمين ميبينيمت??احترام و ادب شما دوستان نشانه شخصيت شماست??
;