مهدی رحمتی
4 سال پیش
مهدی رحمتی
خدايا تنها براي تو مي نويسم ، چونکه تنها تو را دارم ، تنها از تو کمک مي طلبم زيرا تنها تو مي تواني کمکم کني ، تنها تو را صدا مي زنم زيرا تنها تو صدايم را مي شنوي ، تنها به اميد تو هستم زيرا تو مرا آفريدي و تو مرا از اين ديار خاکي مي بري ...
;