مهدی رحمتی
3 سال پیش
مهدی رحمتی
?? پيامبر اکرم (ص) : برترين ايمان آن است که معتقد باشي هر کجا هستي خداوند با توست ... صبح بخير زندگي
;