مهدی رحمتی
3 سال پیش
مهدی رحمتی
وقتي ريشه داشته باشي ... وقتي ريشه ات درون خاك باشه ، ممكنه لبه پرتگاه بيايي ولي ريشه هات نگهت ميدارند ... يا حق
;