مهدی رحمتی
4 سال پیش
مهدی رحمتی
‌ قرار بود كه بعد از بازي امشب در ميكسدزون درباره برخي مسائل صحبت كنم اما ترجيح دادم در روزي كه صبحش با اسكار آقاي فرهادي شروع شد و عصرش با پيروزي استقلال ادامه داشت،حرفهاي من يك پايان تلخ براي اين روز خوب نباشد. هواداران استقلال مطمئن باشند كه من براي منافع تيمي مان از هيچ چيز كوتاه نمي آيم حتي به قيمت تمام شدن فوتبالم.خوشحالم از خوشحاليتون??????
;