مهدی رحمتی
3 سال پیش
مهدی رحمتی
پسرم دهمين سال از بهار زندگيت را گذراندى حالا پا به دنياى نوجوانى گذاشتى. هرگز فراموش نكن كه تو اين دنياى به اين بزرگى تنها خوبيست كه از يادها نميره. سعى كن انسان بزرگى باشى. خدا رو شكر ميكنم براى داشتن اين نعمت بزرگ و دوست داشتنى. تولدت مبارك پسرم??
;