مهرداد میناوند
4 ماه پیش
مهرداد میناوند
مهم نيست در مورد تو چه فکري ميکنن. مهم اينه که اونقدر مهمي که ميشينن در موردت فکر ميکنن????????????#مهرداد_ميناوند #مدال#??
;