مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
قصه ما و انتظاراتي كه رنگ مي بازد: 1.انتظارات: آقاي برانكو، ما از شما انتظار داريم و انگار يواش يواش بايد از رنگ توقعمون از كم كنيم! پرفسور، وقتي ايران رو ترك كردي گفتيم حق داري چون حقوق داشتي، وقتي اومدي گفتيم خب حتما ليستي داري و اگه هرغير از اون بشه مي ري روي أصول حرفه اي و اعتراض مي كني به بي اهميتي ها اما اين طور نشد و تو حتي يكي از بهترين مدافعان تاريخ ايران رو دست دست كردي، سيدجلال حسيني اگه لب تر كنه، رقيبها رو هوا زدنش اما به لطف همرنگ جماعت شدن شما داريم از دستش مي ديم برانكوي دوست داشتني نگو كه ديگه اون حرفه اي سابق نيستي!
;