مهرداد میناوند
3 ماه پیش
مهرداد میناوند
خدارو شكر سه امتياز شيرين رو دشت كرديم.آفرين به غيرت اين بچه ها.آقايان فدراسيون نشين، كميته استيناف،كميته انضباطى ،كميته داوران و...ما شيران ايرانيم و به هيچ وجه نميتوانيد مانع حركت رو به جلوى پرسپوليس كبير شويد. پ.ن:آقاى كالدرون به اندازه كافى فرصت در اختيار مهاجم برزيلى قرار داديد لطفا از بازى بعد پرسپوليس را ده نفره به ميدان نفرستيد يا حق ??????#مهردادميناوند #ميناوند #پرسپوليس ??????????????
;