مهرداد میناوند
ماه پیش
مهرداد میناوند
سر پرسپوليس بااحکام انضباطي و بي عدالتي هايتان بريديدوحالا مدير عامل را چون از تيم و بازيکن و هوادار دفاع کرده احضار مي کنيد؟ داوري، چينش بازي ها و خصوصا احکام انضباطي کاملا به نفع رقبا و ضرر پرسپوليس بوده. درود به شرفتان آقاي انصاري فرد که مثل مدير قبلي و هيات مديره سکوت نکرديد و نشان داديدکه يک پرسپوليسي اصيل هستيد. حالا اين فدراسيون اصفهاني که باشرکت مالک يک باشگاه هم به عنوان حامي تيم ملي همکاري دارد چون پرسپوليس به صورت مکررقهرمان شده‌،در پي اعمال فشار برخي مجلسي نشين ها اين فصل براي تخريب اين تيم مردمي و حمايت از رقباي آن از هيچ تلاشي دريغ نکرده و حالا با احضار مدير عامل پرسپوليس مي خواهد صداي حق و عدالت طلبي او را خاموش کند. هوادار عزيز، سکوت و تنها گذاشتن مديريت يعني جفا در حق پرسپوليس. ما همه چون کوه پشت شما هستيم آقاي انصاري فرد؛از شما خواهش ميکنم همه مستندات را منتشر کنيد تا مردم و جامعه فوتبال به صورت شفاف بدانندچقدرامسال به پرسپوليس ظلم و به تيم هاي سوگلي محبت شده تا به بلکه بتوانند به جامي برسند.????????????#مافيا
;