مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
خدايا ممنون بابت دوستاى خوبم حامد و ميلاد عزيزم,ضمناً جاى آقا مجتبى محرمى و دكتر آذرفر هم خالى بود...اينا آدمايى بودن كه تو روزاى سختِ زندگيم يارم بودن
;