مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
دوستاى خوبم دلم نيومد عكس داداشاى گلمو نذارم...چون اينا آدمايى هستن كه نميشه به سادگى ازشون گذشت.شايد بتونم گوشه اى از عشقايى كه به من دادنو جبران كنم.خدايا به تمام مردم مهربونِ اين مرز و بوم سلامتى و دل خوش عطا كن آمين
;