مهرداد میناوند
6 سال پیش
مهرداد میناوند
مي دونم فردا براي دوست خوبم يحيي گل محمدي يه روز خاص است اما براي پرسپوليس و هوادارانش يه روز ويژه.به همين دليل از همه پرسپوليسي ها دعوت مي کنم تو اين روز بزرگ تيم محبوب مون رو تنها نذارن.از حبيب کاشاني هم که با حضورش در تمرين تيم به بچه ها روحيه داد ممنونم.قرارمون يادتون نره
;