مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
فغان از فغاني...منم مثل خيلي از شما عزيزان تو استاديوم بودم و از بازي عالي تيم محبوبم لذت بردم.با همه احترامي که براي يحيي قايلم اما مسابقه اي که بايد با اختلاف 5تا تموم مي شد بخاطر اشتباهات داوري 2_1باختيم.من از تيمم حمايت مي کنم.امابخدا دلم براي هواداران سوخت.ديگه بسه.اين همه اشتباه. اميدوارم آقاي فغاني امشب راحت بخوابه
;