مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
با خبر شديم كه باشگاه پرسپوليس امروز جلسه اي در درفشي فر برگزار كرده و اعلام شماره حساب جهت دريافت كمك هاي مردمي كرده است : بايد گفت كه مصداق لب دريا و تشنه بودن است چرا كه استفاده از پتانسيل عظيمي بنام پرسپوليس نه هوش زيادي ميخواهد نه مديريت آنچناني اگر نميتوانيم از اين دريا بهره اي ببريم و مديريت كنيم و بجاي خدمات رساني به هواداران كه همواره در همه شرايط پشتيبان تيم بوده اند و سر تعظيم فرود اوردن در برابر انهااز انها طلب كمك ميكنيم بهتر نيست جاي خود را به كاربلدان بسپاريم و بنشينيم از فوتبال لذت ببريم؟ جاي ان دارد كه پيشكسوتان دلسوز در اين شرايط هم مانند هميشه باشند و بزرگي كنند
;