مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
خدايا ممنونتم بخاطر همه مهربونيات و دوستان خوبم ك تو همه لحظه ها مثل ى كوه پشتم بودن منصور مسعود شاهين
;