مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
اين عكس ميزارم بخاطر دوست هنرمندو عكاسم فرشاد عباسى اقا فرشاد براى همه زحماتت ممنون
;