مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
ى شب بياد ماندنى هتل صدف كيش و تشكر ويژه از دوست با معرفتم حسين چاووشيان عزيزم
;