مهرداد میناوند
5 سال پیش
مهرداد میناوند
به همين سادگى....مرگ خيلى از اون چيزى كه فكرشو ميكنيم به ما نزديكتره، حتى يه ورزشكار حرفه اى سه ساله با يه بدن سالم ويه زندگى سالم هم ميتونه طعمه مرگ بشه....ترو خدا بيايم اين دفعه،فقط همين يه بار به حرمت اشك هاى همسر داغدار هادى، به خاطر معصومييت دو تا فرزندش و به احترام همه لحظات شيرينى كه خود هادى تو اين فوتبال لعنتى برامون ساخت دنبال دلايل كثيف براى مرگ اون نباشيم....يه انسان زندگى رو بدرود گفت و رفت،به همين سادگى....بخدا هيچ چيزى غير از اين نبود،اين يه بار بيايم به هم قول بديم هر كى پرسيد چى شد؟بگيم سكته كرد چون عمرش به دنيا نبود. همين به خدا همين هادى عزيز كاپيتان دوست داشتنى انسان با اخلاق ما قول ميديم اين بار جلوى زبونمون رو بگيريم وكلامى به گزاف نگيم. كه پس فردا سرمون مقابل همسر و دوتا فرزندت پايين نباشه. در آخر هم از تمام بازيكنان پرسپوليس ميخوام كه به حرمت روح هادى از تمام دل وجونشون مايه بزارن وشاهد بازى قهرمانانشون باشيم
;